Een klacht over de dienstverlening?

Laat het ons zo snel mogelijk weten als je een klacht hebt. Wij proberen dan samen een oplossing te vinden. Je begrijpt, wij hebben graag dat je wel tevreden bent. In de klachtenprocedure van De Blauwe Fenix vind je meer informatie.

Een klacht over een storing of reparatieverzoek?

De Blauwe Fenix doet het technisch beheer voor je VvE? Meld je klacht via Mijn VvE. Hier kun je je klacht volgen. Je kunt een mailtje sturen naar info@deblauwefenix.nl. Heb je geen pc/mac, tablet of smartphone? bel ons gerust op 06-53417226. In spoedgevallen kun je bellen, ook in het weekend en buiten kantooruren.

Een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens?

Als je een klacht wilt indienen over het gebruik van je persoonsgegevens, dan kun je contact met ons opnemen via telefoon: 06-534 17 226 of e-mail: privacy@deblauwefenix.nl  Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht of als je je klacht liever niet bij ons indient, kunt je ook terecht bij  Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Klacht over storing of reparatieverzoek, of over de dienstverlening? meld dit bij De Blauwe Fenix VvE beheer.

 

Overweeg je het VvE beheer uit te besteden of wil je een gedegen advies?

Natuurlijk kun je eerst bespreken wat je wensen zijn en waar je tegen aanloopt.

Dit kan telefonisch maar ook in een persoonlijk gesprek.

Of liever een informatiebijeenkomst om zaken te bespreken en vragen te beantwoorden?

Geen enkel probleem.

Neem gerust  contact op En vanzelfsprekende brengt De Blauwe Fenix graag een offerte uit die precies aansluit op de behoeften van je VvE.

 

 

VvE beheerder nodig? Maak een vrijblijvende afspraak en bespreek uw wensen.

De Blauwe Fenix is actief in Noord-Nederland en Noord Overijssel, dicht bij de VvE. Natuurlijk ziet de VvE 24/07 online precies wat De Blauwe Fenix doet. Maar in noodgevallen of als je graag iemand persoonlijk wilt spreken, dan is het wel fijn als je contactpersoon niet ver weg zit in de Randstad, maar fijn in de regio.

Werkgebied van De Blauwe Fenix: Noord Nederland en Noord Overijssel. Dicht

De ALV heeft de zeggenschap. Want in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VvE worden de besluiten genomen. De Blauwe Fenix doet wel voorstellen en adviseert de ALV, maar de ALV neemt beslissingen. De Blauwe Fenix voert de ALV besluiten uit.

Het bestuur mag besluiten nemen die te maken hebben met het dagelijks beheer. Hiervoor heeft bestuur heeft het mandaat van de ALV gekregen door de goedgekeurde begroting. Maar voor uitgaven van groot onderhoud, heeft het bestuur ondanks de begroting apart toestemming nodig van de ledenvergadering.

We werken als beheerder nauw samen met het bestuur en eventuele commissies. Als bestuurder werkt De Blauwe Fenix natuurlijk ook samen met commissies.

In geval van calamiteiten ondernemen wij als beheerder zelfstandig en snel actie. Dit is om verdere schade te voorkomen en een eis van de verzekering van de VvE. Natuurlijk nemen we direct contact op met het bestuur als De Blauwe Fenix niet zelf bestuurder is.

Zoekt u een bestuurslid of bestuurder voor uw VvE. De Blauwe Fenix kan u hierin ontzorgen.

Meestal is een eigenaar vrijwillig bestuurslid. Moeilijk te vinden?  Dat is niet gek, want het besturen kost veel tijd en kennis.  De VvE kan het werk van het bestuur aanzienlijk verlichten door het aantellen van een VvE beheerder.

Soms lukt het helemaal niet om mensen warm te krijgen voor het bestuur. Wat kan een oplossing zijn?

Hulp voor het bestuur

De Blauwe Fenix kan het bestuur prima ondersteunen, met advies, maar ook met natuurlijk bijvoorbeeld door de administratie te doen. Het bestuur blijft volledig in control.

Hoe? Met Mijn VvE, de speciale besloten website voor je VvE.

Je kunt als bestuurder precies volgen wat De Blauwe Fenix voor je doet . Wil je eens zien hoe Mijn VvE werkt? De Blauwe Fenix werkt met Convect, een softwareprogramma speciaal voor VvE beheer. Kijk maar eens naar dit korte filmpje.

Wil je nog meer ondersteuning voor je VvE?

Kun je ondanks ondersteuning toch geen bestuursleden vinden?

Ook hierbij kan de Blauwe Fenix je helpen, want een bestuurder hoeft geen VvE lid te zijn.  De Blauwe Fenix kan enig bestuurder zijn of medebestuurder.

Als de VvE De Blauwe Fenix als  beheerder of als bestuurder wil aanstellen moet in de Algemene Ledenvergadering hierover een besluit worden genomen.

Neem gerust contact op om je behoeften en wensen te bespreken.

Zoekt u een bestuurslid of bestuurder voor uw VvE. De Blauwe Fenix kan u hierin ontzorgen.

Betalingsachterstanden in uw VvE? Het aanspreken van een eigenaar met betalingsachterstanden is best lastig voor het bestuur. Zeker als je als bestuurder ook woont in het appartement.

Daarom is het voor de onderlinge verhoudingen best goed om een onafhankelijk beheerder/bestuurder actie te laten ondernemen.

De Blauwe Fenix zal iemand met betalingsachterstanden zeker aanspreken. Indien noodzakelijk verzorgen we een incassotraject.

Daarbij is het belangrijk dat de VvE jaarlijks in de ALV een incassoprocedure vaststelt.

 

Betalingsachterstanden bij uw VvE? De Blauwe Fenix VvE beheer staat paraat en indien noodzakelijk verzorgen we een incassotraject.

Wist je dat de Consumentenbond en VvE Centraal in 2018 hebben onderzocht waarom VvE’s het beheer uitbesteden? Wat blijkt: de belangrijkste reden is kennis. 

De Blauwe Fenix  vindt kennis erg belangrijk, want zonder kennis kun je geen kwaliteit bieden. Daarom is De Blauwe Fenix lid van een branchevereniging  en belangenorganisaties. De VvE beheerder is persoonlijk gecertificeerd en zij staat in openbare registers. Bovendien stellen wij hoge eisen aan samenwerkingspartners.

Lid van een  brancheorganisatie

De Blauwe Fenix is lid van de nieuw opgerichte branchevereniging voor VvE Professionals.

 

Lid van  belangenorganisaties

De Blauwe Fenix wil graag weten wat er leeft onder VvE’s. Daarom zijn we aangesloten bij belangenorganisaties zoals: Appartement & Eigenaar en VvE belang 

Certificering en openbare registers

Je vaste contactpersoon bij De Blauwe Fenix is M.C. (Nynke) van Eijsden. Zij staat in het register van Gecertificeerde Personen van Stichting VvErtimago onder de naam M.C. van Eijsden. Dit betekent dat zij het diploma heeft van de opleiding “Professioneel VvE Beheer” van de Vastgoed Business School in Eindhoven. Deze opleiding is de enige landelijke en erkende (geaccrediteerde) opleiding die bestaat specifiek voor VvE beheerders. Certificering vereist bijscholing – PE (Permanente Educatie). Haar kennis blijft dus up-to-date.

Ook staat zij in het register van Economie & Ruimte . Ze voert de beschermde titel Qualified Smart Asset Manager (QSAM). Leden krijgen ze tips over innovaties en E&R bijeenkomsten.

Gekwalificeerde samenpartners

De Blauwe Fenix stelt ook hoge eisen aan partners met wie zij nauw samenwerkt op juridisch, bouwkundig, ICT en verzekeringsgebied.

Waarom kiezen voor een VvE beheerder die verzekerd is?

Een goede VvE beheerder heeft wel verzekeringen, maar hoeft daar geen beroep op te doen.

Wat heeft de VvE eraan dat de beheerder verzekerd is ? 

De VvE kan schade oplopen als een VvE beheerder een fout maakt. Stel de beheerder heeft geen verzekering en onvoldoende vermogen. Dan is de schade niet (geheel) te verhalen.  Wat is daarvan de consequentie? Een eventuele financiële strop wordt omgeslagen over alle leden van de VvE. Natuurlijk wil geen enkele VvE en appartementseigenaar zo’n risico lopen.

De Blauwe Fenix heeft hier oog voor. Daarom biedt De Blauwe Fenix extra financiële zekerheid aan de VvE. Lang niet iedere VvE beheerder heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, wij wel. Want wij begrijpen dat een VvE kiest voor veiligheid en zekerheid.

Welke verzekeringen heeft De Blauwe Fenix afgesloten?

De volgende verzekeringen zijn afgesloten bij Markel:

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB): deze verzekering dekt schade aan personen en zaken van de VvE.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering: deze verzekering dekte schade veroorzaakt door beslissingen van de bestuurder die voor de VvE verkeerd zijn uitgepakt.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV): deze verzekering dekt vermogensschade bij de VvE.  Is het vermogen van de onderneming zelf ontoereikend om de schade te dekken, dan biedt deze verzekering een uitkomst.

 

 

Beperk het risico voor uw VvE. Een goede VvE beheerder heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De Blauwe Fenix heeft deze verzekering afgesloten bij Chubb.