De ALV heeft de zeggenschap. Want in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VvE worden de besluiten genomen. De Blauwe Fenix doet wel voorstellen en adviseert de ALV, maar de ALV neemt beslissingen. De Blauwe Fenix voert de ALV besluiten uit.

Het bestuur mag besluiten nemen die te maken hebben met het dagelijks beheer. Hiervoor heeft bestuur heeft het mandaat van de ALV gekregen door de goedgekeurde begroting. Maar voor uitgaven van groot onderhoud, heeft het bestuur ondanks de begroting apart toestemming nodig van de ledenvergadering.

We werken als beheerder nauw samen met het bestuur en eventuele commissies. Als bestuurder werkt De Blauwe Fenix natuurlijk ook samen met commissies.

In geval van calamiteiten ondernemen wij als beheerder zelfstandig en snel actie. Dit is om verdere schade te voorkomen en een eis van de verzekering van de VvE. Natuurlijk nemen we direct contact op met het bestuur als De Blauwe Fenix niet zelf bestuurder is.

Zoekt u een bestuurslid of bestuurder voor uw VvE. De Blauwe Fenix kan u hierin ontzorgen.

    nynke   Posted in: