De ALV heeft de zeggenschap. Want in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VvE worden de besluiten genomen.De Blauwe Fenix adviseert de ALV en voert de ALV besluiten uit.

Het bestuur mag besluiten nemen die te maken hebben met het dagelijks beheer. Hiervoor heeft bestuur heeft het mandaat van de ALV gekregen door de goedgekeurde begroting. We werkt als beheerder nauw samen met het bestuur en eventuele commissies. Dit geldt natuurlijk ook als De Blauwe Fenix (mede)bestuurder van de VvE is.

In geval van calamiteiten ondernemen wij als beheerder zelfstandig en snel actie. Dit is om verdere schade te voorkomen en een eis van de verzekering van de VvE. Natuurlijk nemen we direct contact op met het bestuur.

 

 

Zoekt u een bestuurslid of bestuurder voor uw VvE. De Blauwe Fenix kan u hierin ontzorgen.

    nynke   Posted in:  

Comments(0)

Leave a Comment