Wist je dat de Consumentenbond en VvE Centraal in 2018 hebben onderzocht waarom VvE’s het beheer uitbesteden? Wat blijkt: de belangrijkste reden is kennis. 

De Blauwe Fenix  vindt kennis erg belangrijk, want zonder kennis kun je geen kwaliteit bieden. Daarom is De Blauwe Fenix lid van een brancheorganisatie en belangenorganisaties. De VvE beheerder is persoonlijk gecertificeerd en zij staat in openbare registers. Bovendien stellen wij hoge eisen aan samenwerkingspartners.

Lid van een  brancheorganisatie

De Blauwe Fenix is lid van de brancheorganisatie van VvE beheerders BVVB.  Je treft ons aan in de  Ledenlijst: “De Blauwe Fenix VvE beheer”. Als beheerder moet je aan bepaalde eisen voldoen om lid te mogen worden van de BVVB. Het is dus geen vrijblijvend lidmaatschap. Leden die niet functioneren worden geroyeerd.

De BVVB biedt aan de VvE garantie voor de kwaliteit van VvE beheer door de volgende activiteiten:.

  • het organiseren van informatiebijeenkomsten voor VvE beheerders.
  • het toetsen van de kwaliteit van de aangesloten VvE beheerders. Dit gebeurt op eigen initiatief van de BVVB en naar aanleiding van een klacht ingediend door een VvE.
  • het ontwikkelen van een gedragscode en keurmerk.

Lid van  belangenorganisaties

De Blauwe Fenix wil graag weten wat er leeft onder VvE’s. Daarom zijn we aangesloten bij drie belangenorganisaties: Appartement & Eigenaar,  VvE belang en VvE-Centraal

Certificering en openbare registers

Je vaste contactpersoon bij De Blauwe Fenix is M.C. (Nynke) van Eijsden. Zij staat in het register van Gecertificeerde Personen van Stichting VvErtimago onder de naam M.C. van Eijsden. Dit betekent dat zij het diploma heeft van de opleiding “Professioneel VvE Beheer” van de Vastgoed Business School in Eindhoven. Deze opleiding is de enige landelijke en erkende (geaccrediteerde) opleiding die bestaat specifiek voor VvE beheerders. Certificering vereist jaarlijkse bijscholing. Haar kennis blijft dus up-to-date.

Ook staat zij in het register van Economie & Ruimte . Ze voert de beschermde titel Qualified Smart Asset Manager (QSAM). Leden van dit platform staan vooraan als het gaat om de allerlaatste ontwikkelingen. Ook krijgen ze tips over innovaties en bezoeken E&R bijeenkomsten.

Gekwalificeerde samenpartners

De Blauwe Fenix stelt ook hoge eisen aan partners met wie zij nauw samenwerkt op juridisch, bouwkundig, ICT en verzkeringsgebied.

    lennart   Posted in:  

Comments(0)

Leave a Comment