Bestuur

De bestuursleden zijn niet de belangrijkste van de VvE?! Nee, dat zijn de leden van de VvE, de ledenvergadering, Hier worden de belangrijkste besluiten genomen en acties afgesproken. Maar de ledenvergadering kan niet zonder een goed bestuur. Want het bestuur bereidt veel voor en regelt veel praktische en belangrijke zaken, zoals de financiën, doet namens de VvE zaken met leveranciers en sluit de verzekeringen af. En meestal is dit vrijwilligerswerk.

De mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:

  • Het voorbereiden, organiseren en notuleren van de Algemene Ledenvergadering(en)
  • Het verstrekken van informatie aan de notaris bij koop en verkoop van een appartementsrecht (de kosten zijn voor de koper en verkoper);
  • Het verzorgen van de eindafrekening van een appartementsrecht;
  • Het besturen van uw VvE: het komt redelijk vaak voor bij kleinere VvE’s dat er geen VvE lid is, die bestuurder/administrateur kan of wil worden.