Privacyverklaring gewijzigd

In de privacyverklaring 28-03-2019 is verduidelijkt op grond waarvan en in welke gevallen wij bijzondere persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om  BSN, ID en gezondheidsgegevens.

Comments(0)

Leave a Comment